Inspirats en la crida de la Fundació Jaume Bofill “Obrim l’educació per un estiu enriquit” l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntamnet de Tarragona ens ha fet l’encàrrec de desenvolupar una propsota que dinamitzi diferents espais públics a les zones d’influència del Pla Educatiu d’Entorn de Tarragona

Activitats per a famílies dues tardes per setmana i un espectacle educatiu els caps de setmana configuraran una programació d’activitats socioeducatives que intentaran enriquir educativament l’estiu després duna primavera confinada.